Уважаеми родители,

Във връзка със заповед Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката  и Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците , считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. /включително/. Учебните занятия ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

От Ръководството