Ръководството на ОУ“ Васил Левски“ информира всички свои ученици и техните родители, че със заповед № РД-01-112/11.03.2021 на СРЗИ , считано от 12.03.2021 г. / петък/ се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 7 клас.

По решение на Софийския оперативен щаб всички ученици от 5 до 7 клас преминават на онлайн обучение от 12.03 до 26.03.2021г. вкл.

Учебните занятия ще продължат в онлайн среда на обучение при строго спазване на дневния режим и седмичното разписание.

Всички ученици се задължават да посещават редовно учебните часове в електронна среда, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки.

Бъдете здрави!