Всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва Международният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Тя символизира неприемането на тормоз и насилие в училище. Тази година учениците от начален етап отбелязаха деня като облякоха розови фланелки,

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=osnovno.uchilishte.vasil.levski&set=a.2926787054225304

Уважаеми родители, скъпи ученици,

на 16.02.2021г. /вторник/ учениците от прогимназиален етап от 5-7 клас започват присъствени учебни занятия.

От утре, 15 февруари, се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Това нарежда в своя Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов
  Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование
през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.