За децата от подготвителната група и учениците от първи, втори, трети и четвърти клас обучението е присъствено в училище. Учениците от пети, шести и седми клас ще бъдат на дистанционен режим на работа (с работни листове).