Група по занимания на интереси „Здраве и екология“