ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Кадрово осигуряване и развитие на образователната институция.

Данни: Списък-образец №1

учител в предучилищна степен на образование
старши учител в начален етап на образованието
ПОРТФОЛИО
http://www.ouyarlovo.eu/wp/ficherova/
старши учител в начален етап на образованието
ПОРТФОЛИО http://www.ouyarlovo.eu/wp/gergova/

учител в начален етап на образованието

старши учител в начален етап на образованието
ПОРТФОЛИО http://www.ouyarlovo.eu/wp/nesheva/

учител в начален етап на образованието-
ЦДО
учител в начален етап на образованието-ЦДО

учител по Български език и литература

в прогимназиален етап на образованието

учител по Математика-

в прогимназиален етап на образованието

учител по География -
в прогимназиален етап на образованието

учител по История –

в прогимназиален етап на образованието

старши учител по Физическо възпитание и спорт
ПОРТФОЛИО
http://www.ouyarlovo.eu/wp/alichkov/