Национална програма „Заедно за всяко дете“

Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“