Ремонтни дейности

С ПМС 262/29.07.2021г. на Министерския съвет са одобрени средства за изпълнение на ремонтни дейности в общински училища по заявки, постъпили и разгледани в Министерството на образованието и науката.

Преди началото на ремонтните дейности.

СЛЕД РЕМОНТА