НВО – 2023/20234 ГОДИНА

Дни за провеждане на НВО, както следва:

IV кл.

Български език и литература – 27 май 2024 г.,

начало 10,00 часа

**********

Математика – 28 май 2024 г.,

начало 10,00 часа

VII КЛ.

Български език и литература – 19 юни 2024 г.,

начало 9.00 часа

**********

Математика – 21 юни 2024 г.,

начало 9.00 часа 

**********

Чужд език /по желание на ученика/

20 юни 2024 г., начало 9.00 часа

**********************************************************************

МОДЕЛ НА НВО ЗА СЕДМИ КЛАС 

МОДЕЛ  НА НВО ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)