ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО – СЪБИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО 2020

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО 2021

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО 2022

ПЪРВИ КЛАС
ПЕТИ КЛАС