АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Администрация

  • Василка – главен счетоводитeл
  • Ренета – касиер

Помощен персонал

  • Албена – хигиенист
  • Минка Петрова –  хигиенист
  • Ангел – огняр