Проектни дейности в ОУ “ Васил Левски“

24 МАЙ !

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!
ДЕН,   В КОЙТО ОТДАВАМЕ ПОЧИТ НА СЛАВЯНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ –
СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ !

Наши ученици, с ръководители Мара Скрипалчева и Мариянка Фичерова, взеха участие в празничния концерт на площада в гр.Самоков с песните „Седнало е Джоре“ и автентичната ярловска песен „Пойдох по пато“ по случай 24 май.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021г.

IV клас

Български език и литература – 27 май 2021 г. – начало 10:00 часа

Математика – 28 май 2021 г. – начало 10:00 часа

VII клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г. – начало 9:00 часа

Математика – 18 юни 2021 г. –  начало 9:00 часа

Заповед на министъра на образованието и науката http://www.ouyarlovo.eu/

След участието на децата и учениците от училището в конкурса „Магия от цветя“ на МКБППМН гр.Самоков бяха отличени творбите на първи с четвърти клас и трети клас.

ПЪРВИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС
ТРЕТИ КЛАС
Учениците получиха огромни красиви торти за призовите места от МКБППМН гр. Самоков с представител г-жа Гергана Георгиева

Ръководството на ОУ „Васил Левски“ уведомява всички ученици, че 1 и 2 апpил са учебни дни, в които вcички ще пpодължат да yчат непpиcъcтвено, съгласно заповед на МОН.

Пролетната ваканция за учениците е от 03.04. до 11.04.2021г. включително
.

Уважаеми родители,

Във връзка със заповед Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката  и Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците , считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. /включително/. Учебните занятия ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

От Ръководството

Ръководството на ОУ“ Васил Левски“ информира всички свои ученици и техните родители, че със заповед № РД-01-112/11.03.2021 на СРЗИ , считано от 12.03.2021 г. / петък/ се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 7 клас.

По решение на Софийския оперативен щаб всички ученици от 5 до 7 клас преминават на онлайн обучение от 12.03 до 26.03.2021г. вкл.

Учебните занятия ще продължат в онлайн среда на обучение при строго спазване на дневния режим и седмичното разписание.

Всички ученици се задължават да посещават редовно учебните часове в електронна среда, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки.

Бъдете здрави!

Всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва Международният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Тя символизира неприемането на тормоз и насилие в училище. Тази година учениците от начален етап отбелязаха деня като облякоха розови фланелки,

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=osnovno.uchilishte.vasil.levski&set=a.2926787054225304

Уважаеми родители, скъпи ученици,

на 16.02.2021г. /вторник/ учениците от прогимназиален етап от 5-7 клас започват присъствени учебни занятия.

От утре, 15 февруари, се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Това нарежда в своя Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов
  Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование
през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.  
За децата от подготвителната група и учениците от първи, втори, трети и четвърти клас обучението е присъствено в училище. Учениците от пети, шести и седми клас ще бъдат на дистанционен режим на работа (с работни листове).

V-та Национална научнопрактическа конференция

„Дистанционно обучение в трети клас“ – това бе темата на педагогическата практика, с която госпожа Ели Георгиева – начален учител в ОУ „Васил Левски“, с. Ярлово, кандидатства в обявения през месец септември 2020 г. конкурс от МОН и СБУ за споделяне на добри практики в областта на изпълнение на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.). Софийска област участва с тринадесет практики. До финалния кръг бяха допуснати седем, които трябваше да бъдат презентирани на V-та Национална научнопрактическа конференция за представяне на добри практики в областта на изпълнение на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.) във Велинград /28 – 30 октомври 2020 г./. Гордост за училището ни бе фактът, че „Дистанционно обучение в трети клас“ бе сред седемте номинирани практики.С голяма отговорност и професионализъм госпожа Георгиева презентира практиката си пред членовете на академичното жури, директори и учители от цялата страна. Бе удостоена с награда от МОН и СБУ.

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf