Грамота и плакет на Национална конференция „Добри практики за реализиране на взаимодействието „детска градина-семейство“.