15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

Усмихнато и празнично украсено, ОУ „Васил Левски“ с. Ярлово посреща своите ученици и им желае здраве, сполука и благополучие!

Учениците от първи и пети клас пристъпиха прага на обновените си класни стаи.