„Довиждане, училище! Ваканция, ура!”, си казаха третокласниците