ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Уважаеми родители и ученици,

тук са изброени актуалните проекти и програми,

по които работи ОУ ,,Васил Левски“, с.Ярлово.

Съвместните усилия на ръководството на училището и учителския колектив, екипната работа и желанието за промяна са в името на Вашите деца,

скъпи родители!

Реализирайки тези проекти, ще променим елементите на училищния живот-организация, съдържание, методи и средства, а това ще доведе до развиване, обогатяване и усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на учениците и ще увеличи качеството на получаваното от тях образование, а училището ще се превърне в привлекателно място за тях.