Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Училището работи по националната програма

***************

***************