МАТЕРИАЛНА БАЗА

ОУ „Васил Левски“, с. Ярлово разполага с материална база, която постоянно се обновява за да отговаря на нуждите на своите ученици. Училището има:

·        добре оборудван компютърен кабинет;

·        ресурсен кабинет;

·        зала за занимания по интереси;

·        зала за библиотечна дейност;

·        физкултурен салон с фитнес уреди;

·        медицински кабинет;

·        обособен кът за хранене;

От учебната 2021/2022 година учениците от прогимназиален етап на обучение учат на кабинетна система. Всеки кабинет носи духа на съответния учебен предмет.

В училището се помещава още детска градина за подготвителна и предучилищна група.