ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО

,,Няма друга личност в нашата история, която да е толкова чиста и свята, за която да се е говорило толкова много и същевременно да се знае толкова малко.

И в сърцето на всеки българин винаги трябва да има една малка частичка от тази искрена благодарност и преклонение. Силният характер, будният ум, несломимият дух и неизмеримата му смелост са го направили безсмъртен. Животът и делото на Апостола многократно са описвани и изследвани от български и чужди автори и въпреки всичко неговият образ не е изграден напълно. Загадка си остава онзи порив на Апостола, който го кара да остави близките си, да зареже смирения живот на човека – роб и да се издигне до символ на свободата.“

Васил Левски – най-светлата фигура
на българското национално – революционно движение.


,Аз съм посветил себе си на Отечеството си да му служа до смърт и да работя по народната воля”,  “Днешний век е век на свободата и равноправието на сичките народности”, “Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако изгубя, губя само мене си.”
,

,