ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ЧЛЕНОВЕ  НА  ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ 

ПРИ  ОУ ,, ВАСИЛ  ЛЕВСКИ” с. Ярлово

Богомил Панчов Асенов – председател/родители

Тодор Виденов – председател/финансиращ орган

  • Валерия Клисарска – член (титуляр)/родители
  • Мирослав Методиев Георгиев – член (титуляр)/родители
  • Христо Гошов Вучков – член (титуляр)/родители
  • Величка ТО ТХЕ – член (резерва)/родители
  • Нели Данчова Димова – член (резерва)/родители
  • Пепа Георгиева – член (резерва)/финансиращ орган