ЗА НАС

               Основно училище „Васил  Левски”в село Ярлово

е най-отдалеченото и единственото защитено училище на територията на    община  Самоков. Средищно. Сгушено в полите на Верила планина , то обединява деца и ученици от три съседни села: Поповяне, Ковачевци  и Ярлово.


 Утвърждаване облика на училището и създаването на благоприятни условия за работа са част от стратегията ни.