Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП чрез презентация.

С Резолюция на Генералната асамблея на ООН от 2005 г. всяка трета неделя на месец ноемврисе отбелязва като Ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортните произшествия.Тази година денят е 15 ноември. На този ден хора от целия свят отдават почит към загиналитеи отправят молитви за здраве и бързо възстановяване на получилите физически илипсихически травми при пътнотранспортни инциденти.Само за последната 2019 г. в 6730 пътнотранспортни произшествия са ранени 8499 и сазагинали 628 участници в движението по пътищата на страната, затова от самите нас зависи данамерим верния път към опазването на здравето и живота си.Учениците от нашето училище се присъединиха към отбелязване наСветовния ден за възпоменание на жертвите от ПТП чрезпрезентация. За най-малките имаше гатанки, а за по-големите – сериозни въпроси. Всички се представиха блестящо, а за правилните си отговори получиха награди.