Безопасност в Интернет

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ

ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

Последвайте  този линк, за да свалите програмата, с която можете да контролирате
достъпа и работата на детето си в Интернет.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf